cz | en

UV OCHRANA

Je nepochybné, že UV záření je důležité pro život na zemi. Současně ale při nadměrné expozici má škodlivé vlivy na kůži. Nejméně závažné jsou kosmetické důsledky – předčasné stárnutí pleti, tvorba vrásek, pigmentové skvrny. V poslední době ale narůstá frekvence výskytu různých kožních nádorů. Je to dáno zřejmě změnou životního stylu, častějším cestováním do tropických oblastí, nadměrným opalováním.

Kult opáleného těla již snad byl překonán a více se dostává do povědomí každého z nás nutnost ochrany kůže před škodlivými vlivy UV záření.

Nejjednodušší a též nejméně nákladnou možností je ochrana oděvem a stínění. Využíváme slunečníky, klobouky, markýzy, stín stromů. Z oděvů lépe chrání barevné než bílé a lépe suché než mokré. Svou roli hraje též hustota tkaniny. Bavlněné materiály propouštějí více UV než syntetické. U elastických tkanin je významná míra roztažení. U některých oděvů je možné najít údaj o míře propustnosti UV.

Jinou možností je používání tzv. sunscreenů. V některých zemích jsou považovány za léky, v Evropě jsou řazeny mezi kosmetiku. Bývají ve formě krému, mléka, spreje, gelu nebo tyčinky. Kosmetickou formu je vhodné vybrat podle účelu, na který jej budeme používat.

UV filtry z hlediska principu účinku jsou 2 – fyzikální a chemické. Fyzikální filtry UV záření odrážejí. Jsou vhodné pro nejmenší děti. Chemické filtry pohlcují UV záření, mění ho na jinou formu energie a současně se změní struktura molekuly filtru samotného. Tím se spotřebovává. Míra rychlosti spotřebování filtru je vyjádřena termínem fotostabilita.

Další důležitá vlastnost sunscreenu je jeho odolnost vůči vodě.

Fyzikální filtr se ve vodě smývá rychleji než chemický, je méně voděodolný.

Označení water-resistant – vydrží 40-minutové máčení ve vodě.

Water – proof - vydrží 80-minutové máčení ve vodě

Chlorovaná voda snižuje účinnost filtrů o něco méně než slaná. Ochranné prostředky se smývají mýdlem a vodou.

Moderní ochranné přípravky obsahují ochranu ve spektru UV-B a UV-A.

Ochrana před UV zářením by měla být každodenní samozřejmostí, zvýšenou pozornost prevenci by měly věnovat osoby s citlivou pletí, nízkým fototypem. Kojenci a děti do 6-ti měsíců věku by se přímému slunci vystavovat neměly vůbec, do 2 let věku je nutná důsledná ochrana oděvem. Vhodné jsou tmavé brýle.

Sunscreen je nutné vybírat podle místa pobytu, plánované činnosti, nanášet v dostatečném množství a aplikaci opakovat během dne. Úvodní aplikace sunscreenu by měla být provedena 2x, nejlépe 20-30 minut před plánovaným pobytem na slunci.

O výběru vhodného ochranného prostředku je vhodné se poradit s kožním lékařem.